Aanmelden als deelnemer

Wilt u als producent of importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering geven aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA)? Meld uw organisatie dan aan als deelnemer.

Over door deelnemers op de markt gebrachte apparatuur worden verwijderingsbijdragen geheven. Naast deze tarieven betalen deelnemers een jaarlijkse bijdrage van € 250,-. NB. Bedrijven die lid zijn FHI of NVG betalen geen jaarlijkse deelnamebijdrage. De bijdragen dienen ter dekking van de kosten van inzameling en verwerking van apparatuur die door de deelnemer op de markt is/wordt gebracht en die door de Stichting RTA zal worden ingezameld en verwerkt. Daarnaast verzorgt Stichting RTA de registratie en wettelijk verplichte rapportage van de hoeveelheden op de markt gebrachte elektr(on)ische apparaten aan het door de overheid aangewezen Nationaal (W)EEE Register.