Rapportagecategorieën geldend vanaf kwartaal 1 – 2019.

 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
  A: Warmte- of koude-wisselende apparatuur (huishoudelijk / dual-use)
  B: Warmte- of koude-wisselende apparatuur (professioneel)
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2.
  A: Beeldbuizen (huishoudelijk / dual-use)
  B: Flatpanels (huishoudelijk / dual-use)
  C: Laptops, tablets en navigatieapparatuur (huishoudelijk / dual-use)
  D: Schermen, monitors en apparatuur met schermen (professioneel)
 3. Lampen (via Stichting Lightrec)
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)*
  A: Grote apparatuur (>50cm | huishoudelijk/dual-use | ex. zonnepanelen, elektrische fietsen) 
  B: Grote apparatuur (>50cm | professioneel|ex. zonnepanelen, elektrische fietsen) 
  C: Zonnepanelen
  D: Elektrische fietsen
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van minder dan 50 cm)**
  A: Kleine apparatuur (≤50cm | huishoudelijk/dual-use) 
  B: Kleine apparatuur (≤50cm | professioneel) 
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)
  A: IT- en telecom apparatuur (≤50cm | huishoudelijk/dual-use)
  B: IT- en telecom apparatuur (≤50cm | professioneel)

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen