Rapportagecategorieën geldend vanaf kwartaal 1 – 2019.