Algemeen

Welkom op de officiƫle website van Stichting Recycling Technologische Apparatuur (Stichting RTA). Deze site dient als informatiebron over het inzamelen, sorteren en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur voor niet huishoudelijk gebruik, algemene informatie over afgedankte elektr(on)ische apparatuur, de organisatie Stichting RTA en de activiteiten die zij organiseert. Op deze site is de disclaimer (gebruiksvoorwaarden) van Stichting RTA van toepassing. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Het gebruik van deze website en het vertrouwen op haar inhoud is geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Stichting RTA, alsmede de met deze website samenwerkende andere partijen, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade veroorzaakt door onjuistheden, onvolledigheden op deze website en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Stichting RTA heeft derhalve geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden en is nimmer aansprakelijk voor de inhoud of andere gevolgen na het gebruik door de bezoeker van de hyperlinks op deze website.

Stichting RTA kan de informatie op deze website zonder nadere kennisgeving wijzigen of verwijderen.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Amsterdam (Nederland) is bevoegd.

Intellectueel eigendom

De auteursrechten over deze website zijn voorbehouden aan Stichting RTA. Niets van de inhoud van deze website mag worden vermenigvuldigd of op andere wijze openbaar worden gemaakt zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Stichting RTA.

Google Analytics

Stichting RTA gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Stichting RTA heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Google is niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Stichting RTA laat Google de IP-adressen anonimiseren.

Vragen

Voor vragen over de website kunt u contact opnemen met info@stichtingrta.nl.

Stichting RTA is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32105045.