NIEUWS

Corona en dienstverlening

Stichting RTA volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doet FHI, federatie van technologiebranches, oprichter van Stichting RTA, ook. FHI heeft een actueel digitaal dossier over het coronavirus aangemaakt. 

Het zijn roerige tijden. Stichting RTA volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doet FHI, federatie van technologiebranches, oprichter van Stichting RTA, ook. FHI heeft een actueel digitaal dossier over het coronavirus aangemaakt.  

In dit dossier https://fhi.nl/corona-dossier/ kunt u nieuwsartikelen en FAQ’s terugvinden die over de virusuitbraak en de gevolgen gaan.

U kunt hier onder meer de volgende informatie vinden:

– Corona-informatie voor MKB-bedrijven, zoals aflospauze, juridische vragen en antwoorden, samenvatting van de crisisplannen van het kabinet, uitleg over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, adviezen aan werkgevers, gevolgen van het coronavirus op de werkvloer en met betrekking tot (problematische) leveringen en verzekeringskwesties;
– Corona-informatie van de overheid, zoals pakket aan maatregelen, verruiming van de BMKB-regeling en vragen en antwoorden van de KvK, de RVO en het RIVM;
– Overige informatiebronnen, zoals informatie over het coronavirus voor ondernemers van MKB-Nederland, informatie over een mogelijk liquiditeitspakket, handreiking ‘Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer’ en een check op handel en logistiek.

Vanwege alle ontwikkelingen, te weten het coronavirus en de in de vorige nieuwsbrief aangegeven externe ontwikkelingen, hebben we besloten om de klantendag van 23 april te verplaatsen naar later dit jaar.

Meer informatie zullen wij naar onze deelnemers sturen, zodra er duidelijkheid is over de nieuwe datum en het programma.

Ook in deze onzekere tijden staat Stichting RTA voor u klaar. Onze deelnemers en zijn klanten kunnen gebruik blijven maken van onze dienstverlening. Zo kunt u ophaalverzoeken doen zoals u dat gewend bent, de transporteur komt deze kosteloos ophalen en Coolrec zal deze elektr(on)ische apparatuur netjes verwerken. Alle betrokkenen houden uiteraard rekening met uw en hun eigen veiligheid en gezondheid. Verder blijft Stichting RTA telefonisch bereikbaar op elke werkdag van 09:00 – 17:00 uur. Wij stellen u op de hoogte zodra dit verandert als gevolg van ontwikkelingen.  

Voor vragen of informatie kunt u ons bellen (033-4341314) of mailen (info@stichtingrta.nl).  

Voor nu wensen het bestuur en de medewerkers van Stichting RTA u en uw dierbaren al het beste toe!

Tabel verwijderingsbijdrage 2020 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2019 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 5% gaan verhogen. Deze verhoging gaat in vanaf het tweede kwartaal van 2020. Hier treft u de Tabel verwijderingsbijdrage 2020 aan. Deze aangepaste bedragen worden automatisch meegenomen bij elke rapportage die wordt ingediend vanaf 1 juli 2020.

Hoe e-waste een nieuw product kan opleveren

Tijdens de Nationale Recycleweek bekeek Stichting RTA hoe het gehele proces van inzameling tot verwerking in de praktijk verloopt.

Op 14 oktober 2019 ging de Nationale Recycle Week van start. De doelstelling is duidelijk: met behulp van recycling van elektr(on)isch afval (e-waste) kunnen hoogwaardige nieuwe producten worden gemaakt. Stichting RTA (Recycling Technologische Apparatuur) laat via haar partners Blanken Controls en Coolrec zien hoe dit streven in de praktijk wordt gebracht, terwijl de wettelijk opgelegde verplichtingen rondom inzameling en recycling steeds strenger worden.

Door: Dimitri Reijerman

Producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten voor het bedrijfsleven moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Stichting RTA helpt haar deelnemers hiermee. Zo zorgt Stichting RTA ervoor dat, na een online aanmelding in de MijnRTA-module,  het elektr(on)isch afval wordt opgehaald en verwerkt.

Tijdens de Nationale Recycleweek bekeek Stichting RTA van dichtbij hoe het gehele proces van inzameling tot verwerking in de praktijk verloopt. Blanken Controls, een importeur/groothandel van meetapparatuur met serviceactiviteiten op het gebied van kalibratie, levert met regelmaat e-waste aan via het MijnRTA-systeem. Willem Dikker Hupkes, directeur van Blanken Controls en bestuurslid van Stichting RTA, zegt daarover: “Apparatuur die gekalibreerd moet worden komt dagelijks bij ons binnen. Alles wat wordt afgekeurd moet gerecycled worden. Netto brengen we meer kilo’s voor afvoer naar Stichting RTA dan dat we op de markt zetten.”

Recycling

Na het inzamelen van dergelijk elektr(on)isch afval wordt het op transport gezet naar Coolrec, onderdeel van Renewi. Met behulp van moderne, milieuvriendelijke verwerkingssystemen wordt in de Coolrec-vestiging in Dordrecht de apparatuur gedemonteerd en de restmaterialen gescheiden tot ‘monostromen’. Naast koelkasten, waar Coolrec er dagelijks honderden van verwerkt, worden door de recycler bijvoorbeeld ook kantoorapparatuur, bloeddrukmeters, laboratoriumapparatuur  en scanners, verwerkt. De stroom is haast eindeloos te noemen.

Een belangrijke monostroom die het plasticrecyclebedrijf van Coolrec uit zijn recyclingproces opwekt zijn de 100% gerecyclede polystyreen korrels, al dan niet op specificatie van de klant. Ron Cramer, verantwoordelijk voor marketing bij Coolrec, zegt dat dit materiaal en andere grondstoffen een breed aantal duurzame producten mogelijk maakt: “Denk aan 100% gerecyclede consumptie-munten voor festivals, circulaire horloges op basis van polystyreen, of rollen filament voor 3D-printers. We zijn nu bovendien in staat om het materiaal te kleuren in elke kleur die je wenst.” De te realiseren toekomstdroom is van koelkast naar koelkast. Maar er zijn meer toepassingsgebieden, meent Cramer: “We hebben bijvoorbeeld medailles voor de KNSB gemaakt. Deze medailles voor het NK-schaatsen waren gemaakt op basis van edelmetalen die in mobieltjes zijn te vinden. Daarvoor moet je uiteraard wel heel veel mobieltjes recyclen.”

Scherpe doelstellingen

Stichting RTA en haar partners streven er naar om elk jaar meer materialen uit elektr(on)isch afval zo hoogwaardig mogelijk te recyclen. Renate Toxopeus, manager van Stichting RTA, stelt daarom dat deelname aan de Nationale Recycleweek bijna een vanzelfsprekendheid is: “In deze week vragen alle partijen die betrokken zijn bij e-waste inzameling en recycling in Nederland extra aandacht voor het belang van inleveren van elektronisch afval. Op naar het inzamelingspercentage van 65%!”

Bij het inzamelingspercentage van 65% doelt Toxopeus op de vanuit de EU opgelegde eisen aan de sector. Maar om dat percentage in 2019 te behalen, zijn er meer stappen nodig dan het volume aan e-waste dat wordt ingezameld te vergroten en daar is Stichting RTA samen met andere partners in de keten druk mee bezig, zegt Stichting RTA-bestuurslid Dikker Hupkes: “Bij die doelstelling van 65 procent zijn we er als Stichting RTA nog niet. Dat heeft onder andere met lekstromen te maken. Een goed voorbeeld is medische apparatuur. Na een afschrijving van 15 of 20 jaar is de vraag: wordt dit apparaat naar het buitenland geëxporteerd of aan een NGO geschonken. Hoe monitor je dergelijke stromen? In feite is dat proces ook een vorm van hergebruik en deze kun je meetellen. Maar duidelijk is: Stichting RTA is een effectieve manier om een gedeelte van de uitdaging waar je als ondernemer voor staat op een goede en verantwoorde manier op te lossen.”

De Nationale Recyclecampagne

“Nederland dreigt Europees recycle-quotum niet te halen”, zo was te lezen in Het Financieele Dagblad. “Kostbare groei van afvalberg elektronica”, zo kopte De Telegraaf. De afgelopen twee weken stonden de kranten er vol van.

Op landelijk niveau wordt er veel aandacht geschonken aan het recyclen van apparatuur. Stichting RTA is een van de initiatiefnemers. Stichting RTA richt zich op het inzamelen en duurzaam verwerken van elektrische en elektronische apparatuur van bedrijven.

Een groot deel van de bedrijven laat apparatuur recyclen. Maar om het wettelijke inzamelingspercentage van 65% in 2019 te halen, moet er nog meer gebeuren. Dit najaar start een grote landelijke promotiecampagne om de inzameling van afgedankte lampen en apparaten te stimuleren. Stichting RTA helpt bedrijven een handje door de apparatuur van de deelnemers en hun klanten gemakkelijk en kosteloos op te halen en recyclen.

Wilt u meer informatie over de Nationale Recyclecampagne? Hier kunt u de communicatiekit vinden en via deze link vindt u de folder.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over wat Stichting RTA voor u kan betekenen, neem dan contact op via info@stichtingrta.nl of bel met 033 465 75 07.

Afgedankte apparaten vormen ‘onzichtbare afvalberg’

Nationale Recycle Week 14 – 21 oktober 2019. Heel Holland Recyclet.

Nationale Recycle Week 14 – 21 oktober 2019. Heel Holland Recyclet.

Nederlanders hebben steeds meer afgedankte apparaten thuis liggen die niet worden gerecycled. Televisies, telefoons en andere apparatuur worden sneller vervangen en de oude apparaten liggen vaak ergens in huis stof te vangen.

De recyclingbranche waarschuwt voor een “onzichtbare afvalberg”. Zo liggen de apparaten bij mensen weggestopt in lades, kasten en dozen in plaats van dat ze worden aangeboden om hergebruikt te worden.

En dat is zonde, zegt Jan Kamminga van de NVMP, een vereniging die zich inzet voor het inzamelen en recyclen van afgedankte huishoudelijke apparaten. “We kunnen 80 tot 90 procent van de apparaten die worden ingeleverd opnieuw gebruiken. Het is dus belangrijk voor ons milieu en om de uitstoot tegen te gaan.”

‘Hell of a job’

De initiatiefnemers stellen dat de “onzichtbare afvalberg” van achtergebleven apparaten steeds groter wordt. “Dat komt omdat we in een economisch gunstige tijd leven waarin veel gekocht wordt, maar niet heel veel wordt ingeleverd”, zegt Kamminga.

In de wet staat dat dit jaar 65 procent van het gewicht van de nieuw op de markt gebrachte apparatuur ingezameld en verwerkt moet worden. “In 2017 zaten we op 54 procent, vorig jaar zijn we gedaald naar 49 procent. Het wordt dus ‘a hell of a job’ om die 65 procent te halen”, vreest Kamminga.

Om ervoor te zorgen dat het achtergebleven elektrisch afval toch wordt ingeleverd komt er in oktober een campagne van gemeenten, producenten en verkopers; de Nationale Recycle Week. Onder het motto ‘Iedereen recyclet’ moet bij consumenten meer aandacht komen voor het nut van recyclen van afgedankte apparaten.

Niet bij het restafval

Volgens Kamminga leveren we nu te weinig apparaten in, omdat het voor veel mensen toch een stap is die ze moeten nemen. “Je moet naar de gemeente om het in te leveren. Je zegt wel eens tegen elkaar: ‘dat gaan we nou echt eens een keer doen’, maar vaak komt het er dan toch niet meer van.”

Het gevolg is dat sommige mensen hun oude apparaten bij het restafval gooien of op straat zetten. “Wat je dan ziet is dat er ’s morgens vroeg van die mannen met aanhangwagentjes langskomen om die dingen op te halen. Wij noemen dat ‘morgensterren’. Zij halen de waardevolle elementen eruit en waar de rest belandt weet je niet. Behalve dat het slecht is voor het milieu, moet je het ook gewoon niet willen”, zegt Kamminga.

Bron: NOS

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld

Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn.
Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen. De extra middelen vloeien voort uit de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen.

Circulaire economie
Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte van traditioneel asfalt.”

Oproep projecten aan te dragen
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.
Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, kijk bijvoorbeeld naar het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley. Alle goede voorstellen zijn welkom.
Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. “Het is mijn ervaring dat juist in het MKB heel goede ideeën bestaan”, aldus de staatssecretaris. “Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen.”

Bron: Rijksoverheid

Tabel verwijderingsbijdrage 2019 beschikbaar

Vanaf 1 april 2019 kunt u de kwartaalopgave doen over het eerste kwartaal van 2019. Er gelden dan de nieuwe verwijderingsbijdragen. U treft de Tabel verwijderingsbijdragen 2019 hier aan.

Hoe kan Stichting RTA u verder helpen?

Wettelijke verplichtingen
Stichting RTA helpt u met het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Maar wat zijn deze verplichtingen? Bent u producent of importeur van elektr(on)ische apparaten? Dan moet u opgeven welke en hoeveel elektr(on)ische apparaten u in Nederland op de markt zet of in de handel brengt. Een andere verplichting is dat u een systeem heeft om producten op uw kosten in te zamelen en te verwerken.
Ook moet u aan de overheid via het Nationaal [W]EEE Register opgave doen van de hoeveelheden en samenstelling van de ingezamelde afgedankte apparaten. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan controleren of u aan uw verplichtingen voldoet. De wettelijke verplichtingen, de omschrijving van elektr(on)ische apparaten en de uitzonderingen staan beschreven in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.
De Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een hulpmiddel voor bedrijven om te bepalen of en welke apparatuur opgegeven moet worden.

Kwartaalopgaves en jaarlijkse opgave
Als deelnemer doet u via onze website per kwartaal opgave van de door u op de markt gezette of in de handel gebrachte apparatuur. Stichting RTA verzorgt de opgaves jaarlijks voor u aan het Nationale [W]-EEE Register.

Gratis ophalen apparatuur
En via ons inzamelsysteem Simpel Weg maken wij het u heel gemakkelijk om van afgedankte elektr(on)ische apparatuur af te komen. Deelnemers van Stichting RTA en hun klanten kunnen apparaten gratis laten ophalen.

Vraagbaak en belangenbehartiger
Verder zijn wij voor onze deelnemers een vraagbaak als het gaat om bijvoorbeeld de regelgeving en zijn wij de belangenbehartiger op landelijk en Europees niveau.

Wat is Stichting RTA?
Stichting RTA is een collectieve producentenorganisatie. Wij geven namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering aan de wettelijke verplichtingen. Wij hebben geen winstoogmerk en zorgen er voor dat de kosten van onze deelnemers zo laag als mogelijk blijven.

Voor wie is Stichting RTA?
Wij zijn er voor alle producenten en importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten.

Meer informatie
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst, dan horen we dat graag. U kunt ons mailen (info@stichtingrta.nl) of bellen (033-4657507).

Het RTA-team staat voor u klaar!

Wijziging categorieën elektrische en elektronische apparatuur


Zoals u ook in ons jaarbericht ‘Samen van doelen naar resultaten’ heeft kunnen lezen, is er op Europees niveau besloten om per 1 januari 2019 de categorieën elektrische en elektronische apparatuur te wijzigen.                                                      

Van tien naar zes categorieën
Op dit moment zijn er tien categorieën elektrische en elektronische apparatuur, dit worden er zes. Bij de nieuwe categorieën zijn viermaal afmetingen toegevoegd.

In Tabel 1 treft u aan de huidige categorie-indeling en in Tabel 2 de nieuwe categorie-indeling. Tabel 3 is een conversietabel waarin is aangegeven hoe de tien huidige categorieën zich verhouden ten opzichte van de zes nieuwe categorieën.

Tabel 1. Categorieën geldend tot en met 31 december 2018 – HUIDIG

 1. Grote huishoudelijke apparaten
  MijnRTA-rapportage: grote bedrijfsmatige, op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur
 2. Kleine huishoudelijke apparaten
  MijnRTA-rapportage: kleine bedrijfsmatige, op huishoudelijke apparaten gelijkende apparatuur
 3. IT- en telecommunicatieapparatuur
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige IT- en telecommunicatieapparatuur
 4. Consumentenapparatuur en fotovoltaïsche panelen
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige geluids- en beeldapparatuur
 5. Verlichtingsapparatuur
  Niet via RTA
 6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties)
  MijnRTA-rapportage: Elektr(on)nisch gereedschap
 7. Speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur
  MijnRTA-rapportage: bedrijfsmatige apparatuur voor sport, spel en ontspanning
 8. Medische hulpmiddelen (uitgezonderd alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten)
  MijnRTA-rapportage: medische hulpmiddele
 9. Meet- en controle-instrumenten
  Mijn RTA-rapportage: meet- en controle-instrumenten
 10. Automaten
  Mijn RTA-rapportage: automaten

Tabel 2. Categorieën geldend vanaf 1 januari 2019 – NIEUW

 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)*
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van minder dan 50 cm)**
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen

Net als in de huidige categorie-indeling zal er in de nieuwe categorie-indeling een onderverdeling komen met subcategorieën.

Verderop in deze nieuwsbrief kunt u daar meer informatie over lezen.

Tabel 3. Conversie categorieën

Oude categorieën
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nieuwe categorieën 1 X X
2 X X
3 X
4* X X X X X X X X X
5** X X X X X X X
6 X

* Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen
** Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen

Voorbeelden:

 • elektrisch en elektronisch gereedschap dat voorheen onder categorie 6 viel, valt nu onder categorie 4 als het groot gereedschap is en het valt nu onder categorie 5 als het klein gereedschap is;
 • een medisch hulpmiddel dat voorheen onder categorie 8 viel, valt nu onder categorie 4 als het een groot medisch hulpmiddel is en het valt nu onder categorie 5 als het een klein medisch hulpmiddel is;
 • een meet- en controle-instrument dat voorheen onder categorie 9 viel, valt nu onder categorie 4 als het een groot instrument is en het valt nu onder categorie 5 als het een klein instrument is.

Uitbreiding uitzonderingen elektrische en elektronische apparatuur
Niet alleen wijzigen de categorieën, ook is de lijst van apparatuur die niet valt onder de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (verder: Regeling) uitgebreid. Deze lijst is overgenomen uit de Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

In artikel 2, lid 2 is geregeld welke apparatuur er eerder al niet onder de Regeling viel:

 • apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;
 • apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die andere apparatuur;

In aanvulling daarop valt ook de volgende apparatuur niet meer onder de Regeling, zie artikel 2, lid 3:

 • apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;
 • grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;
 • grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;
 • vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;
 • niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;
 • apparatuur die is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die uitsluitend door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;
 • medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Nieuwe subcategorieën en nieuw rapportageformat
Er wordt momenteel op nationaal niveau gewerkt aan een rapportageformat. Dit format gaat uit van de nieuwe zes categorieën met een onderverdeling in subcategorieën. Bij een mogelijke onderverdeling kunt u bijvoorbeeld denken aan een verdeling tussen huishoudelijk en professioneel. Zodra dit rapportageformat definitief is, berichten we u hierover. Het nieuwe rapportageformat zal worden doorgevoerd in MijnRTA. U kunt zich nu al voorbereiden op het nieuwe rapportageformat.

Wanneer u vragen heeft of nadere informatie wenst, dan horen we dat graag, zodat we u tijdig van dienst kunnen zijn. Vanaf 1 april 2019 zult u als deelnemer gebruik maken van het nieuwe rapportageformat op onze website.

Meer informatie
Op onze website vindt u de Handreiking reikwijdte Regeling elektrische en elektronische apparatuur. Deze handreiking is een hulpmiddel om te bepalen welke apparaten er onder welke categorie vallen en welke apparaten er niet onder de regeling vallen. Ook kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer. En uiteraard kunt u zich tot Stichting RTA wenden.

Vragen? Het RTA-team staat voor u klaar!