• De Nationale Recyclecampagne

  “Nederland dreigt Europees recycle-quotum niet te halen”, zo was te lezen in Het Financieele Dagblad. “Kostbare groei van afvalberg...

 • Afgedankte apparaten vormen ‘onzichtbare afvalberg’

  Nationale Recycle Week 14 - 21 oktober 2019. Heel Holland Recyclet.

 • Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld

  Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden...

 • Tabel verwijderingsbijdrage 2019 beschikbaar

  Vanaf 1 april 2019 kunt u de kwartaalopgave doen over het eerste kwartaal van 2019. Er gelden dan de...

 • Definitief rapportageformat bekend

  Rapportagecategorieën geldend vanaf kwartaal 1 – 2019.

 • Wijziging categorieën elektrische en elektronische apparatuur

  Zoals u ook in ons jaarbericht ‘Samen van doelen naar resultaten’ heeft kunnen lezen, is er op Europees niveau...

 • Mond vol over duurzaam, maar je moet wel je business doen

  Hester Klein Lankhorst is een ‘mannetjesputter’. Een charmante vrouw, die haar nek heeft uitgestoken in de wereld van belanghebbenden...

 • De milieuwet zie ik vooral als een prikkel om ons te verbeteren

  We doen het in Nederland wat betreft duurzaamheid matig tot soms ronduit slecht en we lopen serieus achter op...