NIEUWS

Stichting RTA ‘In liquidatie’

Per brief en per e-mailbericht van 17 februari 2021 informeerden wij u dat op 17 februari 2021 de kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA is gepubliceerd (verder: AVV-besluit). Dit AVV-besluit is op 1 maart 2021 in werking getreden. Met dit besluit van de Staatssecretaris is de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend verklaard.

Lees meer

Studententeam TU/e onthult oven om e-waste aan te pakken

Team CORE van de Technische Universiteit Eindhoven presenteerde op 20 november in een livestream zijn R&D-oven voor het recyclen van e-waste, ofwel elektronisch afval.

Lees meer

Afval is business

We kennen allemaal de inzamelbakken voor lege accu’s, oude mobieltjes en kapotte lampen. Maar binnen het bedrijfsleven bestaan ook de nodige recyclinginitiatieven.

Lees meer

Stichting RTA RECYCLE AWARD  

Tijdens de Nationale Recycleweek hebben we de Stichting RTA Recycle Award uitgereikt aan Helmut Fischer Meettechniek B.V. uit Eindhoven. Dit bedrijf heeft over het kalenderjaar 2019 het hoogste inzamelingspercentage behaald.

Lees meer

Stichting RTA RECYCLE AWARD

De winnaars zijn bekend!

Lees meer

Tabel verwijderingsbijdrage 2021 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van september 2020 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 3% gaan verhogen.

Lees meer

Corona en dienstverlening

Stichting RTA volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doet FHI, federatie van technologiebranches, oprichter van Stichting RTA, ook. FHI heeft een actueel digitaal dossier over het coronavirus aangemaakt. 

Lees meer

Tabel verwijderingsbijdrage 2020 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2019 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 5% gaan verhogen.

Lees meer