NIEUWS

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld

Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van

Lees meer

Tabel verwijderingsbijdrage 2019 beschikbaar

Vanaf 1 april 2019 kunt u de kwartaalopgave doen over het eerste kwartaal van 2019. Er gelden dan de nieuwe verwijderingsbijdragen. U treft de Tabel verwijderingsbijdragen 2019 hier aan. Hoe kan Stichting RTA u verder helpen? Wettelijke verplichtingenStichting RTA helpt u met het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Maar wat zijn deze verplichtingen? Bent u

Lees meer

Definitief rapportageformat bekend

Rapportagecategorieën geldend vanaf kwartaal 1 – 2019.

Lees meer

Wijziging categorieën elektrische en elektronische apparatuur

Zoals u ook in ons jaarbericht ‘Samen van doelen naar resultaten’ heeft kunnen lezen, is er op Europees niveau besloten om per 1 januari 2019 de categorieën elektrische en elektronische apparatuur te wijzigen.                                              

Lees meer

Mond vol over duurzaam, maar je moet wel je business doen

Hester Klein Lankhorst is een ‘mannetjesputter’. Een charmante vrouw, die haar nek heeft uitgestoken in de wereld van belanghebbenden rond de inzameling en verwerking van e-waste, elektr(on)isch afval. Hester heeft per juli 2018 de taak op zich genomen van ‘programmamanager Plan van Aanpak 65%’. Het is een beetje geheimtaal. Hier een poging tot vertaling. Van

Lees meer

De milieuwet zie ik vooral als een prikkel om ons te verbeteren

We doen het in Nederland wat betreft duurzaamheid matig tot soms ronduit slecht en we lopen serieus achter op landen als Duitsland en Denemarken. Pas sinds de door Urgenda gewonnen klimaatzaak tegen de staat wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot gebeurt er eindelijk eens wat. Waarom niet eerder? De gasbel, die maakte ons lui.

Lees meer

Stichting RTA: We geven alleen nog geld uit voor dingen die goed gaan

“Om maar met de deur in huis te vallen: we zijn in de afgelopen periode nog niet echt een stap vooruit gekomen, al jaren schommelen we in Nederland rond het inzamelingspercentage van 45%. De nieuwe Europese WEEE-richtlijn legt ons op dat vanaf 2019 65% van alle verkochte apparatuur moet worden teruggehaald en gerecycled. Dat halen

Lees meer