NIEUWS

14 – 21 oktober 2019: Nationale Recycleweek

Hier vindt u de flyer met daarin de informatie rondom de Nationale Recycleweek!

Lees meer

De Nationale Recyclecampagne

Een groot deel van de bedrijven laat apparatuur recyclen. Maar om het wettelijke inzamelingspercentage van 65% in 2019 te halen, moet er nog meer gebeuren. Dit najaar start een grote landelijke promotiecampagne om de inzameling van afgedankte lampen en apparaten te stimuleren.

Lees meer

Afgedankte apparaten vormen ‘onzichtbare afvalberg’

Nationale Recycle Week 14 – 21 oktober 2019. Heel Holland Recyclet.

Lees meer

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw

Lees meer

Tabel verwijderingsbijdrage 2019 beschikbaar

Vanaf 1 april 2019 kunt u de kwartaalopgave doen over het eerste kwartaal van 2019. Er gelden dan de nieuwe verwijderingsbijdragen.

Lees meer

Definitief rapportageformat bekend

Overzicht van rapportagecategorieën die gelden vanaf kwartaal 1 2019

Lees meer

Wijziging categorieën elektrische en elektronische apparatuur

Zoals u ook in ons jaarbericht ‘Samen van doelen naar resultaten’ heeft kunnen lezen, is er op Europees niveau besloten om per 1 januari 2019 de categorieën elektrische en elektronische apparatuur te wijzigen.                                              

Lees meer

Mond vol over duurzaam, maar je moet wel je business doen

Hester Klein Lankhorst is een charmante vrouw, die haar nek heeft uitgestoken in de wereld van belanghebbenden rond de inzameling en verwerking van e-waste, elektr(on)isch afval. Hester heeft per juli 2018 de taak op zich genomen van ‘programmamanager Plan van Aanpak 65%’.

Lees meer