Stichting Recycling Technologische Apparatuur RTA

Stichting RTA is een collectief producentensysteem voor de leden van FHI, federatie van technologiebranches en NVG, het Nederlands Verbond van de Groothandel en aanverwante bedrijven.

Stichting RTA geeft namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Een collectieve aanpak is met name voor de kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onvermijdelijk. Via het inzamelsysteem SIMPEL WEG kunnen deelnemers én hun klanten afgedankte apparatuur ‘simpelweg’ laten ophalen.

De deelnemende bedrijven zijn voor het merendeel leden van de vijf FHI-branches Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie.

De apparatuur die door RTA wordt ingezameld is divers, van meet- en controle- apparatuur tot laboratoriuminstrumenten en ziekenhuisapparatuur.

Voor de daadwerkelijke inzameling en verwerking van de apparatuur heeft RTA een samenwerking met Coolrec, onderdeel van Renewi. Met behulp van moderne, milieuvriendelijke verwerkingssystemen wordt de apparatuur gedemonteerd en worden de restmaterialen gescheiden tot ‘monostromen’. Daarna worden deze materialen geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof voor nieuwe producten.
De Stichting RTA wordt aangestuurd door een zevental bestuurs- en teamleden. Meer weten over deze leden? Bekijk dan de gedetailleerde informatie.
Een groot aantal deelnemers is inmiddels aangesloten bij Stichting RTA. Om inzicht te krijgen in welke bedrijven dit precies zijn, kunt u gebruikmaken van het deelnemersoverzicht.