PERSBERICHT

Stichting Recycling Technologische Apparatuur (RTA) verlengt samenwerking met verwerker Coolrec

Leusden, november 2017

Stichting RTA werkt per 1 januari 2015 met inzamelaar en verwerker Coolrec samen om de afgedankte elektronische apparatuur van 280 deelnemende technologiebedrijven te laten inzamelen en recyclen. In november gaven beide partijen uitdrukking aan de tevreden samenwerking door de samenwerkingsovereenkomst met 5 jaar te verlengen. Met elkaar meedenken, open communicatie, servicegerichtheid en klantvriendelijkheid blijven kenmerkend voor de samenwerking.

Stichting RTA is een collectief producentensysteem voor de leden van FHI en aanverwante bedrijven, dat namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering geeft aan de wettelijke verplichtingen van de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Een collectieve aanpak is met name voor de kleine en middelgrote bedrijven vrijwel onvermijdelijk.

Voor de daadwerkelijke inzameling en verwerking van de apparatuur werkt RTA samen met Coolrec, onderdeel van Renewi. Met behulp van moderne, milieuvriendelijke verwerkingssystemen zorgt Coolrec ervoor dat de apparatuur gedemonteerd wordt en dat de restmaterialen gescheiden worden tot ‘monostromen’. Daarna worden deze materialen geschikt gemaakt voor hergebruik als grondstof voor nieuwe producten.

Coolrec heeft zich bewezen als dé kwaliteitsgerichte, innovatieve recycler van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastics en non-ferro metalen, voor de bij Stichting RTA aangesloten deelnemers. Na een uitstap van verwerker in 2014 keerde Stichting RTA in 2015 terug naar haar eerdere partner Coolrec.

Gezamenlijk streven is in dat kader om de retourstroom voortdurend te doen groeien en steeds meer opbrengst te realiseren uit hergebruik van restmaterialen. Coolrec levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de grondstoffenschaarste, de plastic soep in de oceanen en de uitstoot van CO2, en daarmee aan de uitputting en opwarming van de aarde. In 2016 heeft Coolrec een nuttige toepassing van 97,9 procent bereikt. Een mooi voorbeeld van de circulaire economie, waar hergebruik van materialen en grondstoffen centraal staat.

 Stichting RTA is in 2005 opgericht toen de WEEE-wetgeving ook voor professionele apparatuur van toepassing werd . FHI, federatie van technologiebranches, was de initiatiefnemer, primair ten behoeve van de bedrijven die als lid zijn aangesloten bij de branche van FHI, Industriële Elektronica, Gebouw Automatisering, Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie en Medische Technologie. Bedrijven die niet bij een van deze brancheorganisaties zijn aangesloten kunnen tegen bepaalde voorwaarden ook deelnemen in RTA.

Coolrec verwerkt elektrische en elektronische apparaten, kunststoffen en non-ferro-metalen tot hoogwaardige grondstoffen en is leider op het gebied van circulaire economie en elektronica recycling. Dit doet Coolrec met aandacht voor haar klanten én voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Coolrec beschikt over 8 gespecialiseerde locaties in 4 landen, en is daarmee een toonaangevende partij in Europa. Coolrec is onderdeel van Renewi en delen de visie ‘Waste no more’.

 Foto’s:  Het complete team dat betrokken is bij de totstandkoming van de samenwerking.

v.l.n.r. Arjen Wittekoek, Coolrec, Kees Groeneveld, voorzitter RTA, Albert Kramer, penningmeester RTA

 

gezamelijk Coolrec, bestuur RTA en team RTA

 

v.l.n.r.  Ron Cramer, Coolrec, Bente Meijer en Andreas Meijer, Stichting RTA

Voor meer informatie over Stichting RTA:  info@stichtingrta.nl of www.stichtingrta.nl
Contactpersoon: Andreas Meijer
Telefoonnummer: 033 46 57 507

 Voor meer informatie over Coolec: ron.cramer@coolrec.com
Contactpersoon: Ron Cramer
Telefoonnummer: 088-7003500