Een taskforce onder leiding van Winnie Sorgdrager moet de circulaire economie een impuls gaan geven. De Taskforce herijking afvalstoffen gaat belemmeringen in wetgeving onderzoeken en de regimes van vergunningverlening, toezicht en handhaving tegen het licht houden. Eind 2019 rapporteert Sorgdrager haar bevindingen aan het kabinet.

 

Presentatie transitieagenda’s
Dit werd vanmiddag in Den Haag bekendgemaakt bij de presentatie van de transitieagenda’s circulaire economie. Inmiddels hebben zich 37 partijen aangemeld die willen bijdragen aan de tasforce, waaronder een aantal decentrale overheden, Omgevingsdiensten, havenbedrijven en brancheorganisaties uit het bedrijfsleven.

Nederland circulair
In een circulaire economie wordt de hoeveelheid afval sterk teruggedrongen door materialen waar mogelijk te hergebruiken. Om dat streven te concretiseren werd in september 2016 al het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ gelanceerd. Eerste doelstelling van dit programma is dat het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030 tot de helft is teruggebracht.

Vervolg op Grondstoffenakkoord
Januari 2017 werd al het Grondstoffenakkoord bereikt. Daarin verbonden bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden zich aan vijf nog nader uit te werken transitieagenda’s op het gebied van respectievelijk biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de bouw en consumptiegoederen.

Ook onderzoek fipronil  
Winnie Sorgdrager was eerder minister van Justitie in het kabinet- Kok I. Na haar ministerschap was ze jarenlang voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ook is ze vanaf 2006  lid van de Raad van State en de  Staatsraad. Op dit moment leidt ze ook de commissie- Sorgdrager die in opdracht van de regering onderzoek doet naar het fipronil-schandaal.

 

Bron:  Binnenlands bestuur