Per brief en per e-mailbericht van 17 februari 2021 informeerden wij u dat op 17 februari 2021 de kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA is gepubliceerd (verder: AVV-besluit). Dit AVV-besluit is op 1 maart 2021 in werking getreden. Met dit besluit van de Staatssecretaris is de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend verklaard.

Het AVV-Besluit houdt in dat alle producenten en importeurs van elektr(on)ische apparatuur zich móeten aansluiten bij Stichting OPEN. Zonder deelnemers en zonder inkomsten heeft Stichting RTA geen bestaansrecht. Het bestuur heeft daarom het moeilijke besluit moeten nemen om Stichting RTA te ontbinden. Na de vereffening houdt Stichting RTA op te bestaan.

Meer informatie treft u hier aan.