Vanaf 1 april 2019 kunt u de kwartaalopgave doen over het eerste kwartaal van 2019. Er gelden dan de nieuwe verwijderingsbijdragen. U treft de Tabel verwijderingsbijdragen 2019 hier aan.

Hoe kan Stichting RTA u verder helpen?

Wettelijke verplichtingen
Stichting RTA helpt u met het voldoen aan uw wettelijke verplichtingen. Maar wat zijn deze verplichtingen? Bent u producent of importeur van elektr(on)ische apparaten? Dan moet u opgeven welke en hoeveel elektr(on)ische apparaten u in Nederland op de markt zet of in de handel brengt. Een andere verplichting is dat u een systeem heeft om producten op uw kosten in te zamelen en te verwerken.
Ook moet u aan de overheid via het Nationaal [W]EEE Register opgave doen van de hoeveelheden en samenstelling van de ingezamelde afgedankte apparaten. De Inspectie Leefomgeving en Transport kan controleren of u aan uw verplichtingen voldoet. De wettelijke verplichtingen, de omschrijving van elektr(on)ische apparaten en de uitzonderingen staan beschreven in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur.
De Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is een hulpmiddel voor bedrijven om te bepalen of en welke apparatuur opgegeven moet worden.

Kwartaalopgaves en jaarlijkse opgave
Als deelnemer doet u via onze website per kwartaal opgave van de door u op de markt gezette of in de handel gebrachte apparatuur. Stichting RTA verzorgt de opgaves jaarlijks voor u aan het Nationale [W]-EEE Register.

Gratis ophalen apparatuur
En via ons inzamelsysteem Simpel Weg maken wij het u heel gemakkelijk om van afgedankte elektr(on)ische apparatuur af te komen. Deelnemers van Stichting RTA en hun klanten kunnen apparaten gratis laten ophalen.

Vraagbaak en belangenbehartiger
Verder zijn wij voor onze deelnemers een vraagbaak als het gaat om bijvoorbeeld de regelgeving en zijn wij de belangenbehartiger op landelijk en Europees niveau.

Wat is Stichting RTA?
Stichting RTA is een collectieve producentenorganisatie. Wij geven namens producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoering aan de wettelijke verplichtingen. Wij hebben geen winstoogmerk en zorgen er voor dat de kosten van onze deelnemers zo laag als mogelijk blijven.

Voor wie is Stichting RTA?
Wij zijn er voor alle producenten en importeurs van professionele (B2B) elektr(on)ische apparaten.

Meer informatie
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst, dan horen we dat graag. U kunt ons mailen (info@stichtingrta.nl) of bellen (033-4657507).

Het RTA-team staat voor u klaar!