Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van het vierde kwartaal van 2019 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 5% gaan verhogen. Deze verhoging gaat in vanaf het tweede kwartaal van 2020. Hier treft u de Tabel verwijderingsbijdrage 2020 aan. Deze aangepaste bedragen worden automatisch meegenomen bij elke rapportage die wordt ingediend vanaf 1 juli 2020.