Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van september 2020 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 3% gaan verhogen. Deze verhoging gaat in vanaf het eerste kwartaal van 2021. Hier treft u de Tabel verwijderingsbijdrage 2021 aan. Deze aangepaste bijdragen worden automatisch meegenomen bij elke rapportage die wordt ingediend vanaf 1 april 2021.