Coolrec is een kwaliteitsgerichte, innovatieve recycler van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastics en non-ferro metalen. Daarnaast is het bedrijf ook leverancier van hoogwaardige, herwonnen grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe producten. Zo vormen ze een actieve schakel in de circulaire economie, het systeem dat gericht is op hergebruik in plaats van vernietiging en dumping van grondstoffen. Duurzaamheid staat voorop.

Samen houden we de aarde leefbaar
Coolrec levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van de grondstoffenschaarste, de plastic soep in de oceanen en de uitstoot van CO2, en daarmee aan de uitputting en opwarming van de aarde. Hierbij gaan zij verder dan het traditionele recyclen. Er wordt gekeken naar de optimalisatie van de hele keten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde verwerkingstechnieken. Zo bereikt Coolrec een steeds hogere zuiverheidsgraad.

RTA-deelnemers optimaal bedienen en tegelijkertijd bijdragen aan het leefbaar houden van de wereld, en dat op een manier die respect voor mens en milieu ademt, daar staat Coolrec voor.