Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zijn verplicht om er voor te zorgen dat namens hen afgedankte apparatuur milieuvriendelijk wordt ingezameld en gerecycled.

Daarnaast dienen bedrijven zich ook te registeren en te rapporteren bij het door de overheid aangewezen Nationaal (W)EEE Register. Stichting RTA verzorgt als producentencollectief deze registratie en regelt ook de wettelijk verplichte rapportage van de hoeveelheden op de markt gebrachte elektr(on)ische apparaten aan het Register.

De richtlijn geldt onder andere voor ICT-apparatuur,  elektr(on)isch gereedschap,  medische hulpmiddelen, meet- en controle-instrumenten en automaten.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Stichting RTA, meld u zich dan aan.

 


Officiële teksten