Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten zijn verplicht om er voor te zorgen dat namens hen afgedankte apparatuur milieuvriendelijk wordt ingezameld en gerecycled.

Daarnaast dienen bedrijven zich ook te registeren en te rapporteren bij het door de overheid aangewezen Nationaal (W)EEE Register. Stichting RTA verzorgt als producentencollectief deze registratie en regelt ook de wettelijk verplichte rapportage van de hoeveelheden op de markt gebrachte elektr(on)ische apparaten aan het Register.

De richtlijn geldt onder andere voor ICT-apparatuur,  elektr(on)isch gereedschap,  medische hulpmiddelen, meet- en controle-instrumenten en automaten.

Wilt u gebruik maken van de diensten van Stichting RTA, meld u zich dan aan.


 

Officiële teksten

Coolrec (onze verwerker):
Algemene acceptatievoorwaarden Coolrec.
WEEELABEX cerfiticaat
ISO 14001 certificaat
ISO 9001 certificaat

Vernietigingscertificaat
Certificaat waarop staat hoeveel kilo een bedrijf heeft ingezameld. Het is mogelijk om serienummers op het vernietigingscertificaat te noteren. Kosten van een vernietigingscertificaat: €35,-.
Decontaminatieverklaring
Alle apparaten die wij inzamelen dienen schoon te zijn van biologische, chemische, radioactieve, giftige, schadelijke, irriterende, bijtende, brandgevaarlijke of astbesthoudende stoffen.
Zonder deze verklaring kan de apparatuur niet verwerkt worden.

Officiele documentatie:
Europese wetgeving:
Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Nederlandse wetgeving:
Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Handreiking reikwijdte Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Deelnameverklaring
Onze deelnemers kunnen een deelnameverklaring bij ons aanvragen via info@stichtingrta.nl