Ieders’pakkie an,

Verantwoord recyclen van technologische apparatuur, een zaak van leveranciers en hun klanten samen, het sluiten van de waardeketen.

Workshop voor leveranciers van technologische apparatuur en hun klanten

Uitwisseling van ervaringen in het veld. Inzicht in de dagelijkse werkelijkheid van recycling: rondleiding bij Coolrec

Programma

11.30 uur – Ontvangst

12.00 uur – Welkom/introductie
Arjen Wittekoek, Coolrec / Kees Groeneveld, RTA

12.10 uur – Recycling van Technologische Apparatuur, hoe werkt dat eigenlijk?
De logistiek, het inzamelen, transporteren, ontmantelen, waar zitten de kosten, waar zijn er opbrengsten? Hoe borgen we de vernietiging van data in apparatuur binnen de nieuwe Privacywetgeving? Ron Cramer, Coolrec

12.30 uur – Lunch

13.15 uur – Hoe voldoet een leverancier aan zijn wettelijke en morele verantwoordelijkheid?
De problematiek van een leverancier die mede-afhankelijk is van zijn partners in de waardeketen, enerzijds retailers en consumenten, anderzijds professionele eindgebruikers als ziekenhuizen, laboratoria en dergelijke. (Stefan Verhoeven, Miele Nederland)

13.35 uur – De rol van eindgebruikers, ‘ontdoeners’ van afgedankte professionele apparatuur
Hoe werkt het bij ziekenhuizen? Wat blijft er buiten het gezichtsveld van de leveranciers? Hoe komen we naar het halen van de (overheids)doelstelling, 65 % van de hoeveelheid nieuwe apparatuur elk jaar retour? Stef Bots, Meander Medisch Centrum / MilieuPlatform Zorgsector

13.55 uur – Challenging Changes
Via de afvalhierarchie naar een circulaire economie, hoe kan de waardeketen van technologische apparatuur dit waarmaken? Ad Lansink, oud politicus / auteur ‘Ladder van Lansink’ en ‘Challenging Changes’

14.25 uur – Discussie

15.00 uur – Pauze
Mogelijkheid om vragen voor te leggen aan RTA betreffende de huidige praktijk van rapportage en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen door deelnemers

15.20 uur – Rondleiding Coolrec ‘fabriek’
Kennismaking met de werkwijze van Coolrec, rondleiding langs de verwerkingslijn ter plaatse in het bedrijf

16.15 uur – informele afsluiting

Na de bijeenkomst, die kort voor de lunch begint, is er in de loop van de middag gelegenheid om de recycling’fabriek’ van Coolrec in te gaan en met eigen ogen waar te nemen hoe een een ander in zijn werk gaat, een rondleiding dus.