Nog steeds wordt er ook bij ziekenhuizen afgedankt materiaal opgehaald zonder specificatie van wat men meeneemt, laat staan dat duidelijk is waar het blijft.

Stef Bots van het MilieuPlatformZorgsector kon het niet mooier maken in zijn verhaal in de RTA workshop op 12 april. Veel gaat er goed en er is een overdaad aan registratie, maar er moet ook nog van alles gebeuren willen we scherp krijgen dat opkopers van afgedankte spullenboel alles ook goed en verantwoord verwerken.

Wat gebeurt er met restafval nadat alle waardevolle delen uitgeselecteerd zijn voor de handel? De ‘ontdoeners’, in het geval van Bots de ziekenhuizen, zouden eisen moeten kunnen stellen aan elk bedrijf dat wat dan ook ophaalt bij het ziekenhuis. Zolang degene die verantwoord handelt de prijs betaalt voor de woekerwinst van de ander, die zijn verantwoordelijkheid aan zijn laars lapt, zolang zijn er onvoldoende duw en trek mogelijkheden, ‘incentives’ met een mooi woord, om het hele inzamelings- en verwerkingscircus in stand te houden, laat staan te optimaliseren.

 

 

Tijdens de RTA workshop ” Ieders pakkie an ” , bij Coolrec

Stef Bots was één van de begeesterde sprekers tijdens de workshop ‘Ieders Pakkie An’, op 12 april, door RTA en Coolrec samen georganiseerd in Dordrecht.

 

Auteur: Kees Groeneveld