Hergebruik is goud waard

RTA Jaarverslag 2015

RTA minisymposium 'Schaarste aan grondstoffen'.

Bekijk alle presentaties

Inzameling en recycling van elektrische apparatuur

RTA zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Zij doet dit via het inzamelsysteem SIMPEL WEG. Centraal staat de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) uit 2012. RTA is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht voor alle Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektrische of elektronische apparatuur. Alle deelnemers én hun klanten kunnen de apparatuur simpelweg laten ophalen.

Heeft u een afgedankt elektr(on)isch apparaat dat gerecycled moet worden? Meld dit apparaat aan en ga naar

U bent nog geen deelnemer, maar wilt graag participeren in dit recyclesysteem? Ga dan naar