Waarom RTA?

Stichting RTA staat voor een efficiënte en milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. RTA behartigt de milieubelangen voor technologische bedrijven en neemt zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan de milieu-eisen met betrekking tot de producentenverantwoordelijkheid.

Nieuws

Meer nieuws

Mond vol over duurzaam, maar je moet wel je business doen

Hester Klein Lankhorst is een ‘mannetjesputter’. Een charmante vrouw, die haar nek heeft uitgestoken in de wereld van belanghebbenden rond de inzameling en verwerking van e-waste, elektr(on)isch afval. Hester heeft per juli 2018 de taak op zich genomen van ‘programmamanager Plan van Aanpak 65%’. Het is een beetje geheimtaal. Hier een poging tot vertaling. Van

Lees meer

De milieuwet zie ik vooral als een prikkel om ons te verbeteren

We doen het in Nederland wat betreft duurzaamheid matig tot soms ronduit slecht en we lopen serieus achter op landen als Duitsland en Denemarken. Pas sinds de door Urgenda gewonnen klimaatzaak tegen de staat wat betreft het terugdringen van de CO2-uitstoot gebeurt er eindelijk eens wat. Waarom niet eerder? De gasbel, die maakte ons lui.

Lees meer

Stichting RTA: We geven alleen nog geld uit voor dingen die goed gaan

“Om maar met de deur in huis te vallen: we zijn in de afgelopen periode nog niet echt een stap vooruit gekomen, al jaren schommelen we in Nederland rond het inzamelingspercentage van 45%. De nieuwe Europese WEEE-richtlijn legt ons op dat vanaf 2019 65% van alle verkochte apparatuur moet worden teruggehaald en gerecycled. Dat halen

Lees meer