Waarom RTA?

Stichting RTA staat voor een efficiënte en milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. RTA behartigt de milieubelangen voor technologische bedrijven en neemt zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan de milieu-eisen met betrekking tot de producentenverantwoordelijkheid.

Nieuws

Meer nieuws

Tabel verwijderingsbijdrage 2019 beschikbaar

Vanaf nu kunt u deze terugvinden op onze website.

Lees meer

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020.

Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op

Lees meer

Definitief rapportageformat bekend

Rapportagecategorieën geldend vanaf kwartaal 1 – 2019.

Lees meer