Waarom Stichting RTA?

Stichting RTA staat voor een efficiënte en milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. RTA behartigt de milieubelangen voor technologische bedrijven en neemt zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan de milieu-eisen met betrekking tot de producentenverantwoordelijkheid.

Nieuws

Meer nieuws

Stichting RTA ‘In liquidatie’

Per brief en per e-mailbericht van 17 februari 2021 informeerden wij u dat op 17 februari 2021 de kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor AEEA is gepubliceerd (verder: AVV-besluit). Dit AVV-besluit is op 1 maart 2021 in werking getreden. Met dit besluit van de Staatssecretaris is de overeenkomst afvalbeheerbijdrage voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van Stichting OPEN algemeen verbindend verklaard.

Lees meer

Studententeam TU/e onthult oven om e-waste aan te pakken

Team CORE van de Technische Universiteit Eindhoven presenteerde op 20 november in een livestream zijn R&D-oven voor het recyclen van e-waste, ofwel elektronisch afval.

Lees meer

Afval is business

We kennen allemaal de inzamelbakken voor lege accu’s, oude mobieltjes en kapotte lampen. Maar binnen het bedrijfsleven bestaan ook de nodige recyclinginitiatieven.

Lees meer