Waarom Stichting RTA?

Stichting RTA staat voor een efficiënte en milieuverantwoorde inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. RTA behartigt de milieubelangen voor technologische bedrijven en neemt zoveel mogelijk werk uit handen bij het voldoen aan de milieu-eisen met betrekking tot de producentenverantwoordelijkheid.

Nieuws

Meer nieuws

Stichting RTA RECYCLE AWARD

De winnaars zijn bekend!

Lees meer

Tabel verwijderingsbijdrage 2021 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van september 2020 zullen wij de verwijderingsbijdrage met 3% gaan verhogen. Deze verhoging gaat in vanaf het eerste kwartaal van 2021. Hier treft u de Tabel verwijderingsbijdrage 2021 aan. Deze aangepaste bijdragen worden automatisch meegenomen bij elke rapportage die wordt ingediend vanaf 1 april 2021 (over Q1 2021).

Lees meer

Corona en dienstverlening

Stichting RTA volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Dit doet FHI, federatie van technologiebranches, oprichter van Stichting RTA, ook. FHI heeft een actueel digitaal dossier over het coronavirus aangemaakt. 

Lees meer